Huisregels Café de Kuiperij

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in Café de Kuiperij gelden. Iedereen is verplicht zich aan deze huisregels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook de ontzegging van de toegang zal worden aangezet. Wanneer u dit pand betreedt, gaat u akkoord met de huisregels.

 1. Op diverse plekken in Café de Kuiperij hangen beveiligingscamera’s. Iedereen die Café de Kuiperij bezoekt, stemt in met het maken van opnames.
 2. Geen toegang onder de leeftijd van 18 jaar.
 3. Toegang tot Café de Kuiperij is alleen mogelijk wanneer de drukte dit toelaat. Dit zal ons personeel bij de deur aangeven.
 4. Legitimatie is verplicht.
 5. Gepaste kleding is gewenst. Kleding als voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen, vuile, kapotte en/of onzedelijke kleding en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan. Opzichtige kettingen zijn niet zichtbaar toegestaan.
 6. Het gebruik/bezit van wapens is niet toegestaan. Ter bescherming van de algehele veiligheid kunnen gasten van Café de Kuiperij worden gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd. Bij constatering van wapens volgt ontzegging en wordt de politie ingelicht.
 7. Het gebruik van eigen consumptie is verboden.
 8. Het gebruik/bezit en/of verhandelen van hard- en softdrugs (of het vermoeden hiervan) is verboden. Bij constatering volgt ontzegging en wordt de politie ingelicht.
 9. Ongewenste intimiteiten, asociaal of agressief gedrag tegen gasten, personeel of eigendommen van Café de Kuiperij wordt niet getolereerd.
 10. In Café de Kuiperij worden regelmatig foto’s gemaakt voor marketing- en pr-doeleinden. Deze foto’s worden op Instagram, Facebook en/of cafedekuiperij.nl geplaatst. Bezoekers kunnen – bedoeld of onbedoeld – op de foto worden gezet en gaan met deze voorwaarden akkoord wanneer zij het pand betreden.
 11. Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing, de samenscholing onmiddellijk de toegang tot ons bedrijf te ontzeggen.
 12. Buitensporige consumptie van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 13. Aanwijzingen van het personeel dienen ten allen tijde te worden opgevolgd.
 14. Het is verboden eigendommen van Café de Kuiperij mee naar buiten te nemen. Hieronder vallen ook glazen, flesjes, flessen en restanten van dranken (tenzij op ons terras of binnen het rookhok).
 15. Gevonden voorwerpen dient u ten allen tijde bij ons in te leveren.
 16. Het is ons personeel toegestaan om bij monde van de exploitanten bezoekers de toegang tot de zaak te ontzeggen, dan wel uit de zaak te verwijderen.
 17. Er is een EHBO-koffer aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
 18. Op diverse plekken in Café de Kuiperij hangen ontruimingsplannen. Zorg dat u bekend bent met onze vluchtwegen en houd deze vrij!
 19. Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u deze melden bij de bar. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan te melden.
 20. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van schade of verlies en/of diefstal.

Wij wensen u veel plezier in Café de Kuiperij!